Zdeněk Kovář 

smith.production@seznam.cz 

 tel: +420 774 636 007


Sídlo firmy 

Trojická 1910/7, 128 00, Praha 2

 IČO: 059 000 00